ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα53/53
Εγγεγραμμένοι19.865
Ψήφισαν14.214
Λευκά160
Άκυρα306
Έγκυρα13.748

Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Δημοτικές 2014 Β
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝ 4.614 32.11 % 7.799 56.72 %
ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ 6.078 42.3 % 5.949 43.27 %

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και λοιποί συνδιασμοί.