ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα27/27
Εγγεγραμμένοι13.185
Ψήφισαν8.974
Λευκά238
Άκυρα333
Έγκυρα8.403

Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Δημοτικές 2014 Β
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
ΑΝΕΞΑΡΤ.ΑΝΑΝ.ΠΟΡΕΙΑ 2.971 32.69 % 4.279 50.92 %
ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙ 4.117 45.3 % 4.124 49.07 %

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και λοιποί συνδιασμοί.