ΣΚΥΡΟΥ

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα8/8
Εγγεγραμμένοι3.863
Ψήφισαν2.411
Λευκά40
Άκυρα79
Έγκυρα2.292

Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Δημοτικές 2014 Β
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
ΣΚΥΡΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 753 31.94 % 1.212 52.87 %
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 716 30.37 % 1.080 47.12 %

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και λοιποί συνδιασμοί.