ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα149/149
Εγγεγραμμένοι76.009
Ψήφισαν49.347
Λευκά2.952
Άκυρα3.768
Έγκυρα42.627

Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Δημοτικές 2014 Β
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔ ΚΑΙ ΕΛΠ 14.921 30.63 % 21.842 51.23 %
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 19.879 40.81 % 20.785 48.76 %

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και λοιποί συνδιασμοί.