Δήμος Λοκρών

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα43/43
Εγγεγραμμένοι19.581
Ψήφισαν13.185
Λευκά445
Άκυρα668
Έγκυρα12.072

Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Δημοτικές 2014 Β
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ 6.053 44.29 % 6.467 53.57 %
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ 3.622 26.5 % 5.605 46.42 %

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και λοιποί συνδιασμοί.