Λεβαδέων

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα67/67
Εγγεγραμμένοι29.948
Ψήφισαν19.510
Λευκά988
Άκυρα1.274
Έγκυρα17.248

Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Δημοτικές 2014 Β
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 5.139 25.64 % 9.700 56.23 %
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6.042 30.14 % 7.548 43.76 %

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και λοιποί συνδιασμοί.