Ορχομενού

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα28/28
Εγγεγραμμένοι12.881
Ψήφισαν8.322
Λευκά303
Άκυρα334
Έγκυρα7.685

Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Δημοτικές 2014 Β
Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ 4.176 48.77 % 4.110 53.48 %
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 3.083 36 % 3.575 46.51 %

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και λοιποί συνδιασμοί.