Στερεάς Ελλάδας

Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα345/345
Εγγεγραμμένοι150.819
Ψήφισαν102.855
Λευκά552
Άκυρα1.595
Έγκυρα100.708

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα