Εθνικές 2019

%100 ενσωμάτωση

 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Εύβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)

Περιφερειακές 2019 Β

%100 ενσωμάτωση

 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Εύβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)

Δημοτικές 2019 Β

%100 ενσωμάτωση

 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Εύβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)

Ευρωεκλογές 2019

%63 .64 ενσωμάτωση

Περιφερειακές 2019

%100 ενσωμάτωση

 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Εύβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)

Δημοτικές 2019

%100 ενσωμάτωση

 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Εύβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)

Κοινοτικές 2019

% - ενσωμάτωση

 • Βοιωτία Ενσωμάτωση
 • Εύβοια Ενσωμάτωση
 • Ευρυτανία Ενσωμάτωση
 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 97.93%)
 • Φωκίδα Ενσωμάτωση

Εθνικές 2015

%100 ενσωμάτωση

 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Εύβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)

Εθνικές 2015 Σεπ

%100 ενσωμάτωση

 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Εύβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)

Ευρωεκλογές 2014

%100 ενσωμάτωση

 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)

Δημοτικές 2014 Β

%100 ενσωμάτωση

 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)

Περιφερειακές 2014 Β

%99 .93 ενσωμάτωση

 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 99.58%)

Δημοτικές 2014

%100 ενσωμάτωση

 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)

Περιφερειακές 2014

%100 ενσωμάτωση

 • Φθιώτιδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευβοια (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Φωκίδα (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Ευρυτανία (Ενσωμάτωση 100.00%)
 • Βοιωτία (Ενσωμάτωση 100.00%)