ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα53/53
Εγγεγραμμένοι19.865
Ψήφισαν14.214
Λευκά160
Άκυρα306
Έγκυρα13.748
Αποχή28.44%

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Β Δημοτικές 2014
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝ 56.72 % 7.799 32.11 % 4.614
ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ 43.28 % 5.949 42.3 % 6.078