ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα27/27
Εγγεγραμμένοι13.185
Ψήφισαν8.974
Λευκά238
Άκυρα333
Έγκυρα8.403
Αποχή31.93%

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Β Δημοτικές 2014
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΑΝΕΞΑΡΤ.ΑΝΑΝ.ΠΟΡΕΙΑ 50.92 % 4.279 32.69 % 2.971
ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙ 49.08 % 4.124 45.3 % 4.117