ΣΚΥΡΟΥ

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα8/8
Εγγεγραμμένοι3.863
Ψήφισαν2.411
Λευκά40
Άκυρα79
Έγκυρα2.292
Αποχή37.58%

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Β Δημοτικές 2014
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΣΚΥΡΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 52.87 % 1.212 31.94 % 753
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 47.13 % 1.080 30.37 % 716