ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα149/149
Εγγεγραμμένοι76.009
Ψήφισαν49.347
Λευκά2.952
Άκυρα3.768
Έγκυρα42.627
Αποχή35.07%

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Β Δημοτικές 2014
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔ ΚΑΙ ΕΛΠ 51.23 % 21.842 30.63 % 14.921
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 48.77 % 20.785 40.81 % 19.879