Λεβαδέων

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα67/67
Εγγεγραμμένοι29.948
Ψήφισαν19.510
Λευκά988
Άκυρα1.274
Έγκυρα17.248
Αποχή34.85%

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Β Δημοτικές 2014
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 56.23 % 9.700 25.64 % 5.139
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 43.77 % 7.548 30.14 % 6.042