Ορχομενού

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα28/28
Εγγεγραμμένοι12.881
Ψήφισαν8.322
Λευκά303
Άκυρα334
Έγκυρα7.685
Αποχή35.39%

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2014 Β Δημοτικές 2014
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ 53.48 % 4.110 48.77 % 4.176
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 46.52 % 3.575 36 % 3.083