ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα9/9
Εγγεγραμμένοι3.936
Ψήφισαν2.286
Λευκά35
Άκυρα40
Έγκυρα2.211
Αποχή41.92%

Downloads

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2019 Β Δημοτικές 2019
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΚΥΡΟΥ 52.96 % 1.171 34.84 % 854
ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 47.04 % 1.040 26.19 % 642