ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα43/43
Εγγεγραμμένοι19.028
Ψήφισαν11.340
Λευκά161
Άκυρα193
Έγκυρα10.986
Αποχή40.4%

Downloads

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2019 Β Δημοτικές 2019
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΛΟΚΡΙΔΑ για όλους 63.19 % 6.943 37.69 % 4.876
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ 36.81 % 4.043 33.61 % 4.349