ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα28/28
Εγγεγραμμένοι12.407
Ψήφισαν6.117
Λευκά135
Άκυρα102
Έγκυρα5.880
Αποχή50.69%

Downloads

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2019 Β Δημοτικές 2019
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ 61.51 % 3.617 38.89 % 3.064
Συνέπεια & Πράξη 38.49 % 2.263 34.53 % 2.721