ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Ενσωμάτωση Ψήφων

Ενσωμάτωση100%
Τμήματα71/71
Εγγεγραμμένοι32.383
Ψήφισαν13.102
Λευκά517
Άκυρα344
Έγκυρα12.241
Αποχή59.54%

Downloads

Κατανομή

Τα χρώματα στο διάγραμμα είναι ενδεικτικά της κατατάξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και λοιποί συνδυασμοί.


Ψήφοι συνδυασμών

Συνδυασμός Δημοτικές 2019 Β Δημοτικές 2019
Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
Δήμος Πολιτών 61.27 % 7.501 46.02 % 8.579
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 38.73 % 4.740 24.25 % 4.522