Στερεάς Ελλάδας

Σταυροί συνδυασμού: ΛΕΥΚΟ-ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG

α/αΥποψήφιοςΣταυροί
Στερεάς Ελλάδας
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου 7
2 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου 5
3 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου 5
4 ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου 4
Σύνολο21